Aplikacjadate2022-01-31 09:12:22authoradminpreviews29231
„Badamy neuropsychologiczne i neurofizjologiczne podłoże funkcjonowania poznawczego.”
Nowatorskie narzędzie terapeutyczne wspomagające rozwój procesów poznawczych i usprawniające poszczególne funkcje poznawcze, takie jak: świadomość fonologiczna, słuch fonematyczny, rozumienie mowy, sekwencjonowanie dźwięków, pamięć, szybkość reakcji, uwaga, funcje wykonawcze.
Dr Neuronowski
Dr Neuronowski
Dr Neuronowski
Dr Neuronowski
Dr Neuronowski
Dr Neuronowski
Dr Neuronowski
Dr Neuronowski
Dr Neuronowski