Pomoc technicznadate2017-07-06 08:12:56authoradminpreviews1272
IBD PAN - INMET - System prezentacji danych

System prezentacji danych

Instrukcja użytkownika

Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego
Polska Akademia Nauk
ul. L. Pasteura 3
02-093 Warszawa
Pracownia Neuropsychologii
tel. +48 22 589 22 79
www.pracownia-neuropsychologii.nencki.gov.pl