Pomoc technicznadate2020-12-22 15:26:16authoradminpreviews2019
IBD PAN - INMET - System prezentacji danych

System prezentacji danych

Platforma wdrożeniowa

Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego
Polska Akademia Nauk
ul. L. Pasteura 3
02-093 Warszawa
Pracownia Neuropsychologii
tel. +48 22 589 22 79
www.pracownia-neuropsychologii.nencki.gov.pl