Aplikacjadate2023-11-16 08:45:59authoradminpreviews42130
„Badamy neuropsychologiczne i neurofizjologiczne podłoże funkcjonowania poznawczego.”
Nowatorskie narzędzie terapeutyczne wspomagające rozwój procesów poznawczych i usprawniające poszczególne funkcje poznawcze, takie jak: świadomość fonologiczna, słuch fonematyczny, rozumienie mowy, sekwencjonowanie dźwięków, pamięć, szybkość reakcji, uwaga, funcje wykonawcze - DEMO.
Dr Neuronowski
Dr Neuronowski
Dr Neuronowski
Dr Neuronowski
Dr Neuronowski
Dr Neuronowski
Dr Neuronowski
Dr Neuronowski
Dr Neuronowski
Podobne produkty: http://exe-system.pl oraz http://afa-system.pl.